fbpx

Όροι Χρήσης

Η εταιρεία με την επωνυμία «Αδαμίδης Δημήτριος» και τον διακριτικό τίτλο «All About Beauty», που εδρεύει στο Καλοχώρι, Θεσσαλονίκης, επί της οδού Καπετάν Άγρα 4, με Α.Φ.Μ. (062883196) Δ.Ο.Υ. (Α θεσσαλονικης) και Αριθμό ΓΕΜΗ: 037856905000, στην ιστοσελίδα της ‘’All-Aboutbeauty’’ παρέχει σε εσάς το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που διατίθενται στη Σελίδα δυνάμει των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων, της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας και λοιπών όρων, προϋποθέσεων και πολιτικών που μπορεί να βρείτε στη Σελίδα μας σχετικά με συγκεκριμένη λειτουργικότητα, χαρακτηριστικά ή προωθητικές ενέργειες, καθώς και με την εξυπηρέτηση πελατών, το σύνολο των οποίων θεωρείται μέρος και περιλαμβάνεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (συνολικά, «Όροι και Προϋποθέσεις»). Με την πρόσβαση και χρήση της Σελίδας, αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει, χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη, να δεσμευτείτε από αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, παρακαλούμε όπως δεν κάνετε χρήση της All-Aboutbeauty.

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάνοντας χρήση της All-Aboutbeauty συμφωνείτε επίσης με την Πολιτική μας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική μας για τα Cookies. Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική για τα Cookies, προκειμένου να λάβετε γνώση των πρακτικών μας σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο στο (σύνδεσμος).

2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στη Σελίδα, καθώς και κάθε δείγμα που ενδέχεται να παρέχουμε σε εσάς, είναι μόνο για προσωπική χρήση. Δεν δύναται να πωλείτε ή να μεταπωλείτε οποιοδήποτε από τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τα δείγματα που αγοράζετε ή λαμβάνετε από εμάς. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατόπιν προειδοποίησης, να ακυρώσουμε ή να μειώσουμε την ποσότητα οποιασδήποτε παραγγελίας ή την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών που πιστεύουμε, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, ότι μπορούν να καταλήξουν στην παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεών μας.

3. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Για να δείτε τις πολιτικές και τις διαδικασίες που σχετίζονται με παραγγελίες που υποβάλλονται μέσω της παρούσας Σελίδας (όπως επεξεργασία, αποστολή και διαχείριση παραγγελιών, επιστροφές και αλλαγές), κάντε κλικ εδώ. Αν αγοράσετε αγαθά από τη σελίδα μας, η πώληση υπόκεινται στους Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης.

4. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς κατά την περιγραφή των προϊόντων μας στη Σελίδα. Ωστόσο, στο βαθμό που το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, δεν εγγυόμαστε ότι οι περιγραφές των προϊόντων, τα χρώματα, οι πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο που διατίθεται στη Σελίδα είναι ακριβή, πλήρη, αξιόπιστα, ενημερωμένα ή χωρίς λάθη.

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλες οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που διατίθεται στη Σελίδα, καθώς και η «εμφάνιση και αίσθηση», συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εμπορικών σημάτων, των λογοτύπων, των σημάτων υπηρεσιών, του κειμένου, των γραφικών, των εικονιδίων κουμπιών, των εικόνων, των ηχητικών κλιπ, των συλλογών δεδομένων και του λογισμικού, όπως και η συλλογή και η οργάνωση αυτών (συνολικά, το «Περιεχόμενο») είναι ιδιοκτησία της All-Aboutbeauty., των συνεργατών ή των δικαιοπαρόχων μας, και προστατεύονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων νόμων που διέπουν πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα.

Τα εμπορικά σήματα και εμπορικά περιβλήματα τα οποία προβάλονται και περιέχονται στην All-Aboutbeauty δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση μας.

Εκτός από τα όσα ορίζονται στις περιορισμένες άδειες της Ενότητας 6 παρακάτω ή ως απαιτείται δυνάμει του ισχύοντα νόμου, ούτε το Περιεχόμενο ούτε οποιοδήποτε τμήμα της Σελίδας δύναται να χρησιμοποιηθεί, αναπαραχθεί, αντιγραφεί, διπλοτυπηθεί, μεταπωληθεί, προσπελαστεί, τροποποιηθεί ή άλλως αξιοποιηθεί, συνολικά ή εν μέρει, για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή, προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Σας παρέχουμε μια περιορισμένη, ανακλητή και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης στη Σελίδα και προσωπικής χρήσης αυτής. Αυτή η περιορισμένη άδεια δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα να: (α) παγιδευτούν ή να χρησιμοποιηθούν τεχνικές παγίδευσης για τη Σελίδα ή τμήμα αυτής, (β) αναδημοσιευτεί, αναδιανεμηθεί, διαβιβαστεί, πωληθεί, αδειοδοτηθεί ή γίνει λήψη της Σελίδας ή οποιοδήποτε ή/και κάθε Περιεχόμενο (εκτός προσωρινής αποθήκευσης ή κατά περίπτωση προβολής της Σελίδας), (γ) γίνει οποιαδήποτε χρήση της Σελίδας ή οποιουδήποτε ή/και όλου του Περιεχόμενου εκτός της προσωπικής χρήσης, (δ) τροποποιηθούν, αναλυθούν ή δημιουργηθούν οποιεσδήποτε παράγωγες εργασίες βάσει είτε της Σελίδας είτε οποιουδήποτε είτε/και όλου του Περιεχομένου, (ε) συλλεχθούν πληροφορίες λογαριασμών προς το δικό σας όφελος ή όφελος άλλου μέρους, (στ) χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε meta tags ή οποιοδήποτε άλλο «κρυμμένο κείμενο» χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε ή/και κάθε Περιεχόμενο ή (ζ) χρησιμοποιηθούν ρομπότ λογισμικού, αράχνες, προγράμματα ανίχνευσης ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων ή να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που μπορεί να θέτει μη εύλογο βάρος ή φορτίο στην υποδομή μας. Πρέπει να διατηρείτε, χωρίς τροποποίηση, κάθε ιδιοκτησιακή ειδοποίηση στη Σελίδα ή ειδοποίηση που προσαρτάται ή περιλαμβάνεται στη Σελίδα.

Εκχωρούμε επίσης μια περιορισμένη, ανακλητή και μη αποκλειστική άδεια χρήσης για να δημιουργήσετε έναν υπερσύνδεσμο προς την αρχική σελίδα του Ιστότοπου για προσωπική, μη εμπορική χρήση μόνο. Ένας ιστότοπος που συνδέεται με τη Σελίδα (α) δύναται να συνδέεται αλλά να μην αναπαράγει οποιοδήποτε ή/και όλο το Περιεχόμενό μας, (β) δύναται να μη σημαίνει ότι προσυπογράφουμε τον εν λόγω ιστότοπο ή τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα του, (γ) δύναται να μην παραποιεί τη σχέση του μαζί μας, (δ) δύναται να μην περιέχει περιεχόμενο που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως απεχθές, άσεμνο, προσβλητικό, αμφιλεγόμενο ή παράνομο ή ακατάλληλο για οποιαδήποτε ηλικία, (ε) δύναται να μην περιγράφει εμάς ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας με ψεύτικο, παραπλανητικό, μειωτικό ή άλλος προσβλητικό ή ανάρμοστο τρόπο ή να μας συσχετίζει με ανεπιθύμητα προϊόντα, υπηρεσίες ή γνώμες, και (στ) δύναται να μη συνδέεται με οποιαδήποτε σελίδα του Ιστότοπου εκτός της αρχικής σελίδας. Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να σας ζητήσουμε να αφαιρέσετε κάθε σύνδεσμο προς τη Σελίδα και κατόπιν παραλαβής του εν λόγω αιτήματος, θα πρέπει να αφαιρέσετε άμεσα τον εν λόγω σύνδεσμο και να παύσετε οποιαδήποτε άλλη σύνδεση εκτός και αν είστε ξεχωριστά και ρητά εξουσιοδοτημένοι εγγράφως από εμάς να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση από εσάς της Σελίδας ή οποιουδήποτε ή/και κάθε Περιεχομένου μας αυτόματα τερματίζει τις περιορισμένες άδειες που ορίζονται στην παρούσα Ενότητα 6 με την επιφύλαξη αποζημιώσεως για όποια τυχόν ζημία υποστεί η ΛΕΝΙΔΙ Α.Ε και τυχόν άλλων ένδικων μέσων που παρέχονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

7. ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ

Όσον αφορά την πρόσβαση ή τη χρήση της Σελίδας, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και τις ειδικές προειδοποιήσεις ή οδηγίες για πρόσβαση ή χρήση που αναρτώνται στη Σελίδα. Πρέπει να ενεργείτε πάντα σύμφωνα με το νόμο, τις ηθικές πρακτικές και με καλή πίστη. Δεν μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση της Σελίδας ή οποιουδήποτε Περιεχομένου ή υπηρεσιών που μπορεί να εμφανίζονται σε αυτή τη Σελίδα και δεν δύναται να επηρεάζετε κατά οποιονδήποτε τρόπο την ακεραιότητα ή το χειρισμό της Σελίδας. Με την επιφύλαξη της γενικότητας οποιασδήποτε άλλης διάταξης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, αν παραβιάσετε εξ αμελείας ή εκουσίως από δόλο οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, θα είστε υπεύθυνοι για όλες τις απώλειες και τις ζημίες που αυτό ενδέχεται να επιφέρει στην (εταιρεία)., τις συνδεδεμένες εταιρίες, τους συνεργάτες ή τους δικαιοπαρόχους μας.

8. Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΑΣ

Μπορείτε να επιλέξετε να εγγραφείτε στη Σελίδας μας, αν είστε άνω των 18 ετών. Μην εγγραφείτε αν δεν είστε άνω των 18 ετών. Αν είστε άνω των 18 ετών και κάνετε εγγραφή, θα έχετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού σας, του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας, καθώς και για τον περιορισμό πρόσβασης στον υπολογιστή σας. Είστε υπεύθυνοι για την τήρηση της ενημέρωσης, της πληρότητας, της ακρίβειας και της αξιοπιστίας τέτοιων πληροφοριών. Συμφωνείτε ότι αποδέχεστε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του λογαριασμού, του ονόματος χρήστη ή/και του κωδικού πρόσβασής σας. Συμφωνείτε να παρέχετε μόνο πληροφορίες επικαιροποιημένες, πλήρεις, ακριβείς και αξιόπιστες. Αν έχετε πρόσβαση στη Σελίδα και τη χρησιμοποιείτε για λογαριασμό κάποιου άλλου, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε αυτό το άτομο ως το κύριο με όλους τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν και στο βαθμό που δεν έχετε την εν λόγω εξουσία συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και αναλαμβάνετε την ευθύνη για ζημία που προκληθεί από οποιαδήποτε εσφαλμένη χρήση της Σελίδας ή του Περιεχομένου που προκύπτει από την εν λόγω πρόσβαση ή χρήση.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε υπηρεσία και/ή να κλείσουμε λογαριασμούς με προηγούμενη ειδοποίηση αν οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις παραβιάζονται ή αποφασίσουμε, στην απόλυτα διακριτική μας ευχέρεια, ότι θα ήταν προς όφελος της All-Aboutbeauty να πράξουμε έτσι.

9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε σελίδων εκτός του Ιστότοπου ή οποιωνδήποτε άλλων Ιστοτόπων που συνδέονται με ή από τη Σελίδα μας. Σύνδεσμοι που εμφανίζονται στη Σελίδα είναι αποκλειστικά για διευκόλυνση και δεν προσυπογράφονται από εμάς, τις συνδεδεμένες εταιρείες ή τους συνεργάτες του αναφερόμενου περιεχομένου, προϊόντος, υπηρεσίας ή προμηθευτή. Η σύνδεσή σας με ή από οποιαδήποτε σελίδα εκτός του ιστότοπου ή άλλους ιστότοπους γίνεται με δική σας ευθύνη. Δεν είμαστε σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι να εξετάσουμε ή να αξιολογήσουμε, και δεν εγγυόμαστε τις προσφορές από, Σελίδες εκτός του ιστότοπου ή οποιουσδήποτε άλλους ιστότοπους που συνδέονται με ή από τη Σελίδα, ούτε αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για τις ενέργειες, το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των εν λόγω σελίδων και ιστότοπων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους όρους και προϋποθέσεις τους. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων όλων των σελίδων εκτός του ιστότοπου και των άλλων ιστότοπων που επισκέπτεστε.

10. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Ενδέχεται να υπάρχουν αναφορές σε διάφορα τρίτα πρόσωπα ή/και οντότητες σε όλο το εύρος της Σελίδας. Τέτοιες αναφορές γίνονται μόνο για σκοπούς ψυχαγωγίας. Κανένας από τους καλλιτέχνες, μουσικά συγκροτήματα, εστιατόρια, κλαμπ, καταστήματα, προϊόντα, σχεδιαστές που τυχόν εμφανίζονται στην ιστοσελίδα ενέκρινε, χορήγησε ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη Σελίδα της (Εταιρεία). Τα διάφορα τρίτα πρόσωπα ή/και οντότητες στα οποία μπορεί να γίνεται αναφορά σε όλο το εύρος της Σελίδας δε σχετίζονται με την (εταιρεία).. Δεν είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.

11. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η Σελίδα μπορεί να προσφέρει ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα ή εκδηλώσεις (όπως διαγωνισμοί, κληρώσεις ή άλλες προσφορές) που δύναται να (α) υπόκεινται στους όρους χρήσης, τους κανόνες ή/και τις πολιτικές επιπροσθέτως ή αντί αυτών των όρων και των προϋποθέσεων και (β) να προσφέρονται από εμάς ή από τρίτα μέρη. Αν είναι έτσι, θα σας ειδοποιήσουμε σχετικά και αν επιλέξετε να επωφεληθείτε από αυτές τις προσφορές, συμφωνείτε ότι η χρήση αυτών των προσφορών θα υπόκειται στους εν λόγω πρόσθετους ή ξεχωριστούς όρους χρήσης, τους κανόνες ή/και τις πολιτικές.

12. ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Η πολιτική μας είναι να αρνούμαστε αυτόκλητες προτάσεις και ιδέες. Παρά την πολιτική μας όσον αφορά τις αυτόκλητες προτάσεις και ιδέες, οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, ιδέες ή άλλες πληροφορίες που μας παρέχετε (συλλογικά, «Υποβολές») θα αντιμετωπίζονται ως μη ιδιοκτησιακές και μη εμπιστευτικές πληροφορίες. Σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με τη μεταβίβαση ή δημοσίευση οποιασδήποτε Υποβολής, δια του παρόντος μας χορηγείτε καθολική ιδιοκτησία της Υποβολής σαν να είχαμε δημιουργήσει, αναπτύξει και δημοσιεύσει την Υποβολή για τους δικούς μας σκοπούς. Διατηρούμε το δικαίωμα για αντιγραφή, χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, μετάφραση, δημοσίευση, αδειοδότηση, διανομή, πώληση ή εκχώρηση της Υποβολής με οποιονδήποτε τρόπο θεωρούμε κατάλληλο, που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε αντιγραφή συνόλου ή μέρους, δημιουργία παράγωγων έργων, διανομή και προβολή οποιασδήποτε Υποβολής με οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία, που είτε είναι γνωστή επί του παρόντος είτε θα αναπτυχθεί, μεμονωμένα ή στο πλαίσιο άλλων εργασιών ή χρήση της Υποβολής στο πλαίσιο ή σε σύνδεση με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Αναγνωρίζετε επίσης ότι η Υποβολή σας δεν θα επιστραφεί και ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Υποβολή σας και οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες ή τεχνογνωσία που περιλαμβάνονται σε αυτή, χωρίς την καταβολή χρημάτων ή άλλη μορφή αντιμισθίας, για οποιονδήποτε σκοπό συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ανάπτυξης, κατασκευής, διανομής και διαφήμισης προϊόντων.

Αν πραγματοποιήσετε μια Υποβολή, δηλώνετε και εγγυάστε ότι κατέχετε ή άλλως ελέγχετε τα δικαιώματα της Υποβολής σας. Περαιτέρω δηλώνετε και εγγυάστε ότι η εν λόγω Υποβολή δεν αποτελεί ή περιέχει ιούς λογισμικού, εμπορική επίκληση, αλυσιδωτές επιστολές, μαζική αλληλογραφία ή οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Δεν δύναται να χρησιμοποιείτε πλαστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να κάνετε πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας ή άλλως να μας παραπλανείτε ως προς την προέλευση οποιασδήποτε Υποβολής. Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε για όλες τις αξιώσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με οποιαδήποτε απαίτηση σχετικά με δικαιώματα σε οποιαδήποτε Υποβολή ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε Υποβολή.

13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ

Όταν διαβιβάζετε, αναρτάτε, δημοσιεύετε, αποστέλλετε μέσω e-mail ή άλλως καθιστάτε διαθέσιμα δεδομένα, κείμενο, λογισμικό, μουσική, ήχο, φωτογραφίες, γραφικά, εικόνες, βίντεο, μηνύματα ή άλλο υλικό («Περιεχόμενο Χρήστη») στη Σελίδα, είστε ολοκληρωτικά υπεύθυνοι για το εν λόγω Περιεχόμενο Χρήστη. Το εν λόγω Περιεχόμενο Χρήστη αποτελεί Υποβολή δυνάμει της Ενότητας 12 ανωτέρω. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα τρίτα μέρη, και όχι εμείς, είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνα για όλο το Περιεχόμενο Χρήστη που δημοσιεύουν στη Σελίοδα. Συμφωνείτε να μη συμμετέχετε ή υποβοηθάτε ή ενθαρρύνετε άλλους να συμμετέχουν στη μετάδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, δημοσίευση, ηλεκτρονική αλληλογραφία ή άλλως να καθιστούν διαθέσιμο στον Ιστότοπο Περιεχόμενο Χρήστη που (α) είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, πορνογραφικό, συκοφαντικό, παρεμβατικό στα προσωπικά δεδομένα κάποιου, απεχθές ή φυλετικά, εθνικά ή άλλως ανάρμοστο, (β) δεν έχετε το δικαίωμα να καθιστάτε διαθέσιμο δυνάμει οποιουδήποτε νόμου ή δυνάμει συμβατικών ή εμπιστευτικών σχέσεων, (γ) γνωρίζετε ότι είναι ψεύτικο, ανακριβές ή παραπλανητικό, (δ) για το οποίο έχετε αμειφθεί ή σας έχει χορηγηθεί οποιαδήποτε αντιμισθία από οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή (ε) που παραβιάζει κάθε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικό δικαίωμα ή άλλο ιδιοκτησιακό ή δικαίωμα ιδιωτικότητας οποιουδήποτε μέρους. Επιπροσθέτως, συμφωνείτε να μη διαβιβάζετε, φορτώνετε, δημοσιεύετε, αποστέλλετε με e-mail ή άλλως καθιστάτε διαθέσιμο οποιοδήποτε καταστρεπτικό λογισμικό, όπως ιούς, αυτόκλητη ή μη εγκεκριμένη διαφήμιση, επίκληση ή διαφημιστικό υλικό, όπως αλυσιδωτές επιστολές, μαζική αλληλογραφία ή οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Επιπροσθέτως, συμφωνείτε να μην (α) πλαστοπροσωπείτε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ή να δηλώνετε ψευδώς ή με άλλον τρόπο να διαστρεβλώνετε τη σχέση σας με οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα, (β) ενεδρεύετε ή άλλως παρενοχλείτε όπως για παράδειγμα με την υποστήριξη παρενόχλησης άλλου, την παγίδευση ή τη βλάβη οποιουδήποτε τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένης της βλάβης ανηλίκων με οποιονδήποτε τρόπο, (γ) πλαστογραφείτε τίτλους ή άλλως να χειρίζεστε αναγνωριστικά για να αποκρύψετε την προέλευση οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη, (δ) παραβιάζετε εκούσια ή ακούσια οποιαδήποτε ισχύουσα τοπική, κρατική, εθνική ή διεθνή νομοθεσία ή (στ) συλλέγετε ή αποθηκεύετε προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα για άλλους χρήστες.

Δεν εγκρίνουμε ή ελέγχουμε το Περιεχόμενο Χρήστη που μεταδίδεται ή δημοσιεύεται στη Σελίδα και, ως εκ τούτου, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα του Περιεχομένου Χρήστη. Κατανοείτε ότι κάνοντας χρήση της Σελίδας, μπορεί να εκτεθείτε σε Περιεχόμενο Χρήστη που είναι προσβλητικό, άσεμνο ή ανάρμοστο για εσάς. Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι με οποιονδήποτε τρόπο για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους που προκαλείται από εσάς ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη που διαβιβάζεται, φορτώνεται, δημοσιεύεται, αποστέλλεται με e-mail ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο μέσω της Σελίδας.

Αποδέχεστε ότι έχουμε το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να αρνηθούμε να δημοσιεύσουμε ή να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη και διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής, συμπύκνωσης ή διαγραφής οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη. Με την επιφύλαξη της γενικότητας των ανωτέρω ή οποιασδήποτε διάταξης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη παραβιάζει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή άλλως αποδοκιμαστέο και διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε υπηρεσία ή/και να καταγγείλουμε λογαριασμούς χωρίς την πρότερη ειδοποίηση οποιωνδήποτε χρηστών παραβιάζουν αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή τα δικαιώματα άλλων.

14. ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Σεβόμαστε την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων. Αν πιστεύετε ότι προστατευόμενο υλικό έχει αντιγραφεί με τρόπο που συνιστά παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έγγραφη ειδοποίηση στο Εξουσιοδοτημένο μας Αντιπρόσωπο για ειδοποιήσεις παραβιάσεων συμπεριλαμβάνοντας τα ακόλουθα: (α) αναγνωριστικό του προστατευόμενου έργου/-ων που ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί και βεβαίωση ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων αυτού ή ο εξουσιοδοτημένος να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων, (β) μια περιγραφή του υλικού που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα και τη θέση του εν λόγω υλικού στη Σελίδα και (γ) τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος για ειδοποιήσεις σχετικά με αξιώσεις για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων είναι Πολύδωρος Στολτίδης του Φωτίου, τηλ. +30 6955173849 info@digitalsolution.gr

Σημείωση: Τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για την ειδοποίηση της (εταιρεία). ότι προστατευόμενο υλικό μπορεί να έχει παραβιαστεί. Όλα τα άλλα αιτήματα δε θα λάβουν απάντηση μέσω αυτής της διαδικασίας και θα πρέπει να απευθυνθούν στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, μέσω αποστολής e mail στη διευθυνση info@all-aboutbeauty.gr.

15. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Με την είσοδο στον παρόντα δικτυακό τόπο, ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της (εταιρεία), αποδέχεται ότι η χρήση του γίνεται με δική του ευθύνη και ότι κανένα από τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε άμεση, συμπτωματική, επακόλουθη ή έμμεση ζημία είτε για κόστη ή δαπάνες οιουδήποτε τύπου (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών δικηγόρου, αμοιβών εμπειρογνώμονα ή άλλων εξόδων), τα οποία μπορεί να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση του παρόντος δικτυακού τόπου ή από την αποθήκευση (downloading) οποιουδήποτε υλικού, κειμένου, δεδομένων, εικόνων, βίντεο ή αρχείων ήχου από τον παρόντα δικτυακό τόπο συμπεριλαμβανομένου και αναφερομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οτιδήποτε τυχόν προκλήθηκε από ιό (virus), λάθος στο πρόγραμμα (bug), ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψη αυτής, από οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή, εξάρτημα υπολογιστή (hardware), λογισμικού (software) ή δυσλειτουργίας προγράμματος είτε οποιουδήποτε άλλου λάθους, παράλειψης ή καθυστέρησης στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.

Η (Αδαμίδης Δημήτριος)., χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της (εταιρεία). για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/ χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου.

Η σελίδα παρουσιάζεται «ως έχει». Δεν πραγματοποιούμε οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή άρρητη, σχετικά με αυτους τους όρους και τις προϋποθέσεις ή τη σελίδα, και εξαιρούμε όλες τις δηλώσεις, εγγυήσεις και προϋποθέσεις οποιουδήποτε είδους, ρητών ή άρρητων, σχετικά με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις ή τη σελίδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εγγυήσεων ή προϋποθέσεων ικανοποιητικής ποιότητας, εμπορευσιμότητας, μη παραβίασης ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, εκτός απο το βαθμό στον οποίο οι εν λόγω δηλώσεις και εγγυήσεις δεν ειναι νομικά εξαιρέσιμες.

Συμφωνείτε ότι, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπόχρεοι (είτε συμβατικά, είτε σε αδικοπρακτική βάση (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας) ή άλλως, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε (α) διακοπή δραστηριότητας, (β) καθυστέρηση πρόσβασης ή διακοπές πρόσβασης στη σελέδα, (γ) μη παράδοση, εσφαλμένη παράδοση, διαφθορά, καταστροφή ή άλλη τροποποίηση δεδομένων, (δ) απώλεια ή ζημίες οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της παρουσίας συνδέσμων εκτός του ιστότοπου στη σελίδα, (ε) ιούς υπολογιστή, βλάβες συστήματος ή δυσλειτουργίες που δύνανται να προκύψουν σε συνδυασμό με τη χρήση του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας υπερσυνδέσμου με ή από ιστοτόπους τρίτων μερών, (στ) οποιεσδήποτε ανακρίβειες ή παραλείψεις σε περιεχόμενο ή (ζ) συμβάντα πέραν του ευλόγου ελέγχου μας.

Επιπροσθέτως, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε έμμεση, ειδική, ποινική, τυχαία ή επακόλουθη ζημία οποιουδήποτε είδους (όπως διαφυγόντα κέρδη) σχετίζεται με τη σελίδα ή τη χρήση της απο εσάς ανεξαρτητα απο τη μορφή ενέργειας είτε συμβατικά είτε σε αδικοπρακτική βάση (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας) ή άλλως, ακόμη και αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα των εν λογω ζημιών και σε καμία περίπτωση η μέγιστη συνολική ευθύνη μας δεν θα υπερβεί τα εκατό ευρώ.

16. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να μας υπερασπιστείτε, αποζημιώσετε και προστατεύσετε για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιές ή κόστη, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων που προκύψουν από οποιαδήποτε αξίωση, ενέργεια ή αίτημα τρίτου μέρους προκύψει από δική σας χρήση της Σελίδας ή παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Συμφωνείτε επίσης να μας αποζημιώσετε για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή κόστος, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων που προκύψουν από δική σας χρήση ρομπότ λογισμικού, των αραχνών, προγραμμάτων ανίχνευσης ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξόρυξης δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που επιβάλλει παράλογη επιβάρυνση ή φόρτο στην υποδομή μας.

17. ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Αναφορικά με οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τη Σελίδα, όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις και όλες οι ενέργειες που προβλέπουν οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από τη νομοθεσία της Ελλάδας. Οποιαδήποτε διαφορά σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την επίσκεψή σας στη Σελίδα θα υποβάλλεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών, στην Ελλάδα, τα οποία δια των παρόντος συμφωνούνται ως αποκλειστικά κατά τόπον αρμόδια.

Για την περίπτωση διατύπωσης παραπόνου για τη διαδικτυακή αγορά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του: info@all-aboutbeauty.gr. Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ υπ’ αριθμ. 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, μπορείτε να παραπέμπετε διαφορές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Ομοίως μπορείτε να παραπέμπετε διαφορές σχετικά με την πώληση προϊόντων στον ακόλουθο φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών:
Συνήγορος του Καταναλωτή Λεωφόρος Αλεξάνδρας αρ. 144, 11471 Αθήνα Email address: grammateia@synigoroskatanaloti.gr; Website: http://www.synigoroskatanaloti.gr Τηλέφωνο: (+30) 2106460862

18. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΜΕΣΩ EMAIL

Συναινείτε να λαμβάνετε συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες (συλλογικά, “Ειδοποιήσεις”) στις οποίες αναφέρονται οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, ηλεκτρονικά από εμάς, μεταξύ άλλων μέσω email ή μέσω ανάρτησης ειδοποιήσεων στη Σελίδα. Συμφωνείτε ότι όλες οι ειδοποιήσεις που σας στέλνουμε ηλεκτρονικά ικανοποιούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση ότι τέτοια επικοινωνία είναι έγγραφη. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε Ειδοποιήσεις ηλεκτρονικά, πρέπει να μας ειδοποιήσετε για την ανάκληση της εν λόγω συναίνεσης στέλνοντάς μας email στο info@all-aboutbeauty.gr και διακόψετε τη χρήση της παρούσας Σελίδας. Σε μια τέτοια περίπτωση, όλα τα δικαιώματα που χορηγούνται σε σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στις περιορισμένες άδειες που αναφέρονται στην Ενότητα 6 του παρόντος, παύουν να ισχύουν αυτόματα. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να παρέχουμε τα οφέλη αυτής της Σελίδας σε οποιοδήποτε χρήστη δεν μπορεί να συναινέσει στη λήψη Ειδοποιήσεων με ηλεκτρονικά μέσα.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η εν λόγω συναίνεση για την παραλαβή Ειδοποιήσεων είναι πλήρως ανεξάρτητη από οποιαδήποτε επιλογή μπορεί να κάνετε αναφορικά με την παραλαβή μηνυμάτων διαφημιστικού περιεχομένου. Οι επιλογές σας σε σχέση με την παραλαβή διαφημιστικών επικοινωνιών αναλύονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

19. ΓΕΝΙΚΑ

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική σύμβαση μεταξύ μας σχετικά με τη χρήση της Σελίδας και αντικαθιστούν και διέπουν κάθε προηγούμενη πρόταση, σύμβαση ή άλλη επικοινωνία.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας τις αλλαγές στη Σελίδα και παρέχοντας ειδοποίηση για τις εν λόγω αλλαγές. Οποιεσδήποτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευση στη Σελίδα και την ανάρτηση ειδοποίησης για αυτές τις αλλαγές. Η συνεχόμενη χρήση της Σελίδας αποτελεί τη συμφωνία σας με όλους τους εν λόγω τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατόπιν ειδοποίησης, να τερματίσουμε οποιαδήποτε από τα δικαιώματα που εκχωρούνται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Θα πρέπει να συμμορφωθείτε άμεσα με οποιαδήποτε λύση ή άλλη ειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της παύσης κάθε χρήσης της Σελίδας. Δεν εγγυούμαστε ότι η Σελίδα μας θα είναι ασφαλής ή απαλλαγμένη από σφάλματα ή ιούς. Είστε υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της πληροφορικής τεχνολογίας σας, των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και της πλατφόρμας για την πρόσβαση στη σελίδα μας. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς.

Τίποτα από αυτά που περιέχονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα ερμηνεύεται ότι δημιουργεί οποιαδήποτε μεσολάβηση, συνεργασία ή άλλη μορφή κοινής επιχείρησης μεταξύ μας. Η αποτυχία μας να απαιτήσουμε την απόδοσή σας για οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος, δεν θα επηρεάζει το πλήρες δικαίωμά μας να απαιτούμε την εν λόγω απόδοση οποιαδήποτε στιγμή, ούτε η παραίτησή μας από αθέτηση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος θα θεωρείται ή εκλαμβάνεται ως παραίτηση από την ίδια τη διάταξη. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων είναι μη εφαρμόσιμη ή άκυρη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή αναστέλλεται από οποιαδήποτε διαιτητική ή δικαστική απόφαση, η εν λόγω μη ισχύς ή μη εγκυρότητα δεν θα καθιστά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις μη εφαρμόσιμους ή άκυρους στο σύνολό τους αλλά οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις θα τροποποιούνται στο βαθμό του δυνατού από την αποφανθείσα οντότητα έτσι ώστε να εκφράζουν πλήρως την αρχική πρόθεση των μερών όπως εκφράζεται στην αρχική διάταξη.

20. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Οι συναλλαγές με πιστωτική/χρεωστική κάρτα γίνονται σε ασφαλές περιβάλλον της εκάστοτε τράπεζας!

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner